Skip to main content

Forfatterne

Forfatterne: Jørgen Kampp, Per Nyegaard og Bo Bramming
Vi er tre med forskellig baggrund og uddannelse, der mødte hinanden omkring arbejdet på Busses Skole i Vangede, som lærer, som forældre og som bestyrelsesmedlemmer. Vores store passion for skolen og dens udvikling har resulteret i et årelangt venskab og samarbejde. Nu er tiden mere end moden til at udmønte vores fælles begejstring for det meget danske fænomen, en klasselærer. Derfor denne bog.


Bo Bramming, 1943, overlærer, cand.pæd.bio.
Har været klasselærer i 35 år på Busses Skole. Underviser i dansk, engelsk og biologi og har udgivet bøger
og undervisningsmateriale i naturteknik, matematik og engelsk. Holder foredrag om bl.a børns natursyn,
læringsstile og tal og natur. Har medvirket i tv-serier om børn og natur. Aktiv i organisationer der arbejder med bæredygtighed og projekter i Afrika.

Jørgen Kampp, 1936, overlæge, forfatter, underviser, forlægger.
Tidligere afdelingsleder på Rigshospitalets afdeling for undervisningsmidler. Tidligere forældrerepræsentant på Busses Skole. Har skrevet bøger om bl.a. studieteknik, undervisningsmidler og lægelige fag, herunder psykiatri.
Har undervist i bl.a. kommunikation, etik og voksenpædagogik, herunder seksuallære/metodik på lærerseminarier.

Per Nyegaard, 1954, lektor, ph.d. i dansk.
Underviser på læreruddannelsen Zahle (Professionshøjskolen UCC). Har tidligere undervist på RUC. Har skrevet artikler om medier og medieundervisning. Medlem/næstformand i bestyrelsen for Busses Skole gennem 10 år.