Anmeldelse fra www.folkeskolen.dk

Er klassen og klasselæreren på vej ud?
Forfatterne diskuterer klasselærerens centrale rolle som guide på elevernes dannelsesrejse igennem skoleforløbet og giver en bred orientering om klasselærerens betydning og opgaver.
Begejstringsbølger med forslag til nye løsninger af pædagogiske problemer skyller ind over skolerne næsten hvert kvartal. Nogle af dem kan medvirke til, at det gamle klassebegreb og hermed også klasselæreren forsvinder. Inspiration fra blandt andet Håbo, Skub, teorier om læringsstile og for mange år siden åbenplanbølgen giver og gav ideer til at forlade den traditionelle klasse som den bærende enhed i undervisningen. Den faglige indlæring kan ske i mere fleksible grupper og i højere grad bygge på de enkelte elevers individuelle behov.
Denne bogs forfattere har klart den opfattelse, at klassen skal bevares som den bærende enhed. "Næsten alle voksne har haft en mor, en far - og en klasselærer". Det er vigtigt at have et fast tilknytningsforhold til en klasselærer og til en klasse. For mange skiftende grupperinger gavner ikke det sociale liv. Tværtimod bliver de svageste elever tabere i strukturer med for mange skiftende grupperinger. Forfatterne mener, at det er vigtigt at give eleverne fællesskabskompetence, og at det er nødvendigt, at der skabes et fælles værdisæt for lærere, elever og forældre i forbindelse med klassens arbejde.
Klasselæreren er hovedaktøren i elevernes dannelsesrejse i skoleforløbet. Der er en grundig og præcis beskrivelse af forfatternes dannelsesbegreb og af dannelsesmål, som skal nås i de forskellige faser af skoleforløbet. Bogen beskriver stort set alle sider af klasselærerens arbejde. Man kan læse bogen fra den ene ende til den anden eller bruge den som en nyttig opslagsbog.
Men bogen vil næsten for meget. Den omfatter så mange sider af skolens liv, at skildringen bliver for ufokuseret og bred, og den indeholder også mange informationer, som er selvfølgeligheder for de fleste lærere, og desuden mange gentagelser.
Med egne erfaringer med både åbenplanpædagogik, udpræget projektorienteret undervisning og også traditionel undervisning i klasser i bagagen kan jeg kun tilslutte mig forfatternes hyldest til klasselærerfunktionen. Det er en enestående funktion, som ikke findes i andre lande, og klasselæreren som omsorgsperson og koordinator er uundværlig.
Det samme er efter min mening klassen. Men samtidig er holddeling og samarbejde på tværs af klasserne i vid udstrækning nødvendig, for at eleverne kan tilegne sig de kompetencer, der er nødvendige i det moderne samfund. Jeg kan derfor ikke fuldt ud følge forfatternes begejstring for klassen og heller ikke opfattelsen af skole-hjem-samarbejde, hvor det foreslås, at læreren skal være meget styrende. Endelig savner jeg undertiden en højere grad af problematisering af nogle af de informationer, der gives, og også henvisninger til kilder i en litteraturliste.
Jeg kan anbefale bogen som et grundigt, idégivende, engageret og virkelighedsnært redskab i klasselærerens arbejde. Dens emner breder sig så vidt, og udviklingen går så hurtigt, at nogle af afsnittene kræver, at læserne selv opdaterer sig ved at tjekke sidste nyt inden for de beskrevne områder.

Helge Christiansen


Kilde: http://www.folkeskolen.dk/ObjectShow.aspx?ObjectId=60598

 

Udskriv Email